Sojaschroot laden in Rotterdam

Lossen in Dorpen

Opvarig op de Ems

Varend door Friesland in de buurt van Stroobos

Op het IJsselmeer de toeloop naar Lemmer

Drukte aan de binnenkant van de Beatrixsluis