Lossen in Rotterdam

Afvarig op de Lek (foto: Sabine Vissers)

Laden in Delfzijl

Varend op het IJsselmeer net buiten Lemmer

Lossen in Rotterdam

Varend op de Schelde buiten Antwerpen

Varend op het Eemskanaal met het ruim weer netjes in de verf

De naam er netjes op zetten tijdens het laden in Delfzijl

De kop nu helemaal in onze stijl

Varend op het Prinses Margrietkanaal bij Spannenburg

Laden in Delfzijl

Opvarig op de Lek bij Vreeswijk

Varend op het Buiten IJ bij Amsterdam met zonsondergang

De Beatrixsluis in Vreeswijk invaren

Voor de verandering in de buitenhaven geladen in Delfzijl, dus passeren we een keer de zeesluis van Delfzijl

Vanwege een kapotte sluis in Amsterdam varen we een keer langs Kampen over de IJssel

De oude brug van Aduard een dag voordat deze verwijderd werd